Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Omron Electronics Iberia, S.A.U. - Fitxes de producte

Altres equips de control ambiental

Altres equips de control per a màquina-eina

Altres equips de laboratori

Altres equips per a visió artificial

Altres softwares o programes d'ús industrial o empresarial

Altres tipus de màquines per a àrids

Altres tipus de robots

Altres tipus de software per a sectors específics

Autòmats programables (PLC)

Càmeres d'alta velocitat

Càmeres per a visió artificial i automatització

Comandaments, palanques i pedals

Connectors per a alimentació elèctrica

Contactors i relés

Controladors digitals integrats, controladors d'automatització programables (PAC)

Controladors i mòduls de seguretat per a màquines

Controladors universals i de processos (PID, lògica difusa, control òptim, ...)

Cortines i barreres de seguretat, escàners de seguretat

Detectors de proximitat (relés Reed, sensors inductius i capacitatius)

Detectors òptics de posició (fotocèl·lules, etc.)

Elements d'optoelectrònica (fotodíodes, cèl·lula fotoelèctrica, fotorresistor, fototransistors, optoacobladors, LED, LCD, ...)

Encaminadors (routers), commutadors (switches), concentradors (hubs) i mòdems

Equips i components per a GSM, GPRS i 3G

Fonts d'alimentació per a electrònica; convertidors CC/CC

Indicadors, visualitzadors (displays), comptadors, totalitzadors (digitals)

Interruptors y sensors mecànics de posició, finals de carrera

Lectors de codi de barres

Marcadores / gravadores làser

Mesuradors làsers de distància i/o desplaçament

Mòdems, radiomòdems i altres equips de transmissió de dades

Mòduls de comunicacions i I/S per a autòmats programables

Motors i actuadors lineals (cilindres elèctrics)

Ordinadors industrials (PCs industrials)

Regletes, terminals, blocs i connectors elèctrics

Relés i interruptors de seguretat

Robots per a càrrega i descàrrega i pick and place

Robots per a soldadura

Robots SCARA

Servocontroladors, controladors de velocitat i posició (moviment, 'motion')

Servomotors, motors amb dinamo tacomètrica i motors amb codificador

Sistemes de mesurament òptic tridimensional, escàners làser

Sistemes de visió artificial

Sistemes i fonts d'alimentació de corrent continu (CC) i rectificadors

Software per a seguretat, supervisió, SCADA, HMI i monitoratge

Software per a control de qualitat

Software per a l'automatització i control

Software per envasar i embalar (packaging)

Sondes, sensors i transmissors de pressió

Sondes, sensors, palpadors i detectors dimensionals

Terminals d'interfície home-màquina (HMI) i pantalles

Terminals per a identificació per radiofreqüència (RFID)

Termòstat, controladors, reguladors i transmissors de temperatura

Variadors de velocitat i convertidors de freqüència