Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Felder Group Ibérica, S.L. - Fitxes de producte

Alimentadors per al processament de fusta

Altres màquines d'acoplament i acabat

Altres màquines per al mecanitzat de fusta

Altres màquines per processament de plàstic

Aparells mesuradors d'humitat per a fusta

Apiladors i elevadors de fusta

Bancs de feina

Calibradores

Centres de mecanitzat per a fusta

Depuradors i purificadors d'aire

Encoladora

Equips d'aspiració per a fusta

Equips per desdoblar

Escairadores

Escoplejadora

Fregadores de banda

Fregadores per a perfils

Màquines combinades

Màquines d'encolar

Planejadores per a fusta

Premses per a fusta

Regruixadora

Seccionadors

Serres-tupí combinades

Serres circulars per a fusta

Serres de cinta per a fusta

Software per a la indústria de la fusta

Trepants per a fusta

Tupís