Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Plaques i panells aïllants

W 631

Sistema per a aïllament d'envans: la seva instal·lació es realitza de forma neta i sense humitats

Fotografia de Sistema per a aïllament d'envans
El sistema W 631 de Knauf és un material compost, tipus sándwich, que incorpora a la placa Standard una làmina de poliestirè expandida per realitzar condicionaments tèrmics d'envans que donen a l'exterior d'un habitatge. S'utilitza en llocs amb grans canvis de temperatura com a soterranis o cellers, on es fa necessari un bon aïllament. ?terial està classificat al foc com del tipus M-2. La seva instal·lació es realitza de forma neta i sense humitats, aconseguint-se un clima agradable amb un baix cost i reduït temps de treball. ?aje es realitza fixant les plaques al mur basi amb la pasta d'agarri Knauf Perlfix. S'estenen tires d'aquesta pasta sobre el poliestirè, en el perímetre del mateix i en dues tires verticals separades cadascuna uns 40 cm. Sobre aquestes tires es col·loquen pelladas en forma de quadricules separades entre sí uns 40 cm, disminuint aquesta separació en el perímetre. Finalment, se situen les plaques i es pressionen contra el mur basi, deixant una separació d'1,5 cm pel que fa al nivell del sòl. Quan la superfície basi sigui molt absorbent, per evitar que la pasta d'agarri tiri molt, s'ha de donar prèviament una imprimación per igualar l'absorció.