Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Fitxes de producte

Adhesius i segellament

Altres elements de seguretat industrial

Altres estructures i forjats

Altres tipus d'aïllaments tèrmics o acústics

Altres tipus de pintures

Canals i reixetes de drenatge

Cargols per a metall

Complements per a pavimentació

Emprimacions

Equipament i accessoris per a banys

Estructures i perfils metàl·lics

Façanes lleugeres i murs cortina

Graderies i tribunes

Guix i escaiola

Làmines d'impermeabilització

Mantes aïllants

Morters

Pasta per a juntes

Paviments i revestiments continus

Paviments tècnics

Plaques i panells

Plaques i panells aïllants

Quadres i armaris elèctrics, caixes i racks

Sostre fals