Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Mantes aïllants

Knauf Diamant Pro DFH1I

Plaques de guix barrejades amb fibra de vidre: versàtil, tallafoc, impregnada, acústica i d'alta duresa

Fotografia de Plaques de guix barrejades amb fibra de vidre
Composta per ànima de guix barrejada amb fibra de vidre i cares revestides amb làmina de cartró. Fàcilment identificable per la seva cara aparent de color blau clar i oculta de color crema, la placa Diamant Pro es caracteritza per integrar en una sola placa les qualitats de la placa tallafoc, impregnada i alta duresa.

Camp d'aplicació:

Les plaques Knauf Diamant Pro poden ser utilitzades en qualsevol camp, en interior, com aplacat de tancament dels sistemes de construcció en sec, on es requereixi una major resistència al foc, alt aïllament acústic, resistència superficial millorada o zones amb humitat.

Sistemes:

- Envans amb estructura metàl·lica.

- Trasdosados directes i autoportantes.

- Sostres continus, fixos i suspesos.

Comportament enfront de l'aigua:

- Absorció total <5% del seu pes.

- El tractament hidrófugo que reben, fa que una placa DFH1I en contacte amb l'aigua, tingui un retard aproximat de 48 hores, per arribar a un augment del seu pes del 10% i experimentar una pèrdua de la seva resistència.