Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Plaques i panells

Knauf Giotto y Raffaello

Plaques d'escaiola: per a sostres enregistrables

Fotografia de Plaques d'escaiola
Plaques prefabricades en escaiola. Es comercialitzen dos tipus de plaques d'escaiola: placa Giotto i la placa Rafaello.

La diferència principal entre ambdues plaques, resideix en el seu aspecte estètic. La placa Rafaello presenta un aspecte més rugós que la placa Giotto. Tots dos models s'ofereixen amb vora recta per perfilería vista com amb vora escalonada per perfilería semivista.

- Camp d'aplicació: s'utilitzen exclusivament per a sostres enregistrables. Ideal per a escoles, col·legis, hospitals, hotels, oficines, etc.

Sistemes: sostres enregistrables.