Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Germans Boada, S.A. (Rubi) - Altres instruments de mesura per la construcció i obres públiques

Rubi Tile Level

Sistema d'anivellació: recomanable per a la col·locació de formats a partir de 30 x 30 cm

Fotografia de Sistema d'anivellació
Sovint, els petits desnivells entre peces ceràmiques en la col·locació de grans formats i rajoles rectificades desmereixen el treball del colocador. Per aquest motiu, amb la finalitat de facilitar el treball de col·locació i al mateix temps facilitar els millors acabats, Rubi ha desenvolupat el sistema d'anivellació Tile Level.

Aquest enginyós sistema millora el plànol superficial obtingut en la col·locació, en evitar el moviment entre peces durant l'enduriment de l'adhesiu i eliminar els desnivells entre peces. El seu ús, especialment recomanable per a la col·locació de formats a partir de 30 x 30 cm, permet una reducció del temps de col·locació i en conseqüència una millora de la rendibilitat dels treballs. A més, és important destacar que la col·locació amb Rubi Tile Level redueix la fatiga i l'esforç del colocador.

El sistema ràpid d'anivellació RubiTile Level és totalment compatible amb l'ús de creueres per a les juntes i la seva utilització és molt simple i ràpida d'aprendre pels professionals de la col·locació. Gràcies a aquest sistema, el colocador solament ha d'assegurar-se de la perfecta planitud i anivellació de la primera peça col·locada. A partir d'aquest moment, Rubi Tile Level permet mantenir el nivell de forma mil·limètrica en tota la col·locació, sense necessitat de copejar i anivellar cada peça.

Sens dubte, aquest sistema propiciarà una millora de la productivitat i del nivell d'acabats de la col·locació de grans formats, cada vegada més freqüents i habituals.