Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Epiroc - Cisalles i pinces per la demolició

Epiroc BP 2100 NR - BP 29000 NR

Pulverizadores sense rotació: redueixen el temps de servei

Fotografia de Pulverizadores sense rotació
Els pulverizadores BP 2100 NR i BP 2900 NR eliminen el mecanisme de rotació, reduint el pes de servei, eliminant les mànegues de gir i la instal·lació en la portadora corresponent, i finalment reduint el nombre de peces sotmeses a desgast. Quant a la resta de prestacions, es mantenen les mateixes característiques tècniques, temps de cicle, obertura i grandària de la mandíbula, potència, etc.?us models s'amplia l'oferta d'eines per lasa labors de demolició i reciclatge, formades per les mordasses CC, els pulverizadores BP, els pulverizadores demoledores DP, les pinces de demolició MG i les cisalles de ferralla SC.