Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Comunet, S.A. - Software per a projectes de construcció

ComuNET Business Manager Construcción

Programari modular per a la construcció: gestió de tot tipus d'obres

Fotografia de Programari modular per a la construcció
Business Manager inclou una solució vertical per a la gestió de tot tipus d'obres per a la construcció. Inclou els mòduls orientats als mesuraments i pressupostos, adjudicacions, compres i tota la gestió i seguiment pròpia d'una obra, permetent dur a terme un control detallat dels costos i de l'evolució de l'obra fins a la seva finalització.

Business Manager Construcció, la mesura que així es requereixi, compta amb les connexions adequades per integrar-se amb els mòduls de promoció i gestió immobiliària.

Mesuraments i pressupostos:

Business Manager inclou el mòdul de mesuraments i pressupostos per a projectes d'edificació, permetent generar pressupostos complets i detallats, incloent les línies de mesurament, directament o importades des de qualsevol programa extern.

Compres i proveïdors:

El mòdul de gestió de compres s'encarrega de llançar les necessitats d'obra i gestionar les comandes amb el proveïdor, una vegada es confirmen les adjudicacions i la planificació de l'obra. Les necessitats es llancen de forma automàtica, optimitzant al màxim el procés de peticions i l'estoc de materials.

Certificacions d'obra:

El mòdul de certificació permet dur a terme les certificacions oficials, així com aquelles certificacions provisionals que es requereixen a manera de control i seguiment de l'evolució de l'obra. La certificació es realitza tenint en compte el pressupost, podent així comparar la informació i alertar de qualsevol alteració que pogués detectar-se.

Gestió de qualitat d'obra:

El mòdul de qualitat d'obra té com a objectiu dur a terme la gestió de la qualitat de l'obra, és a dir, tots els controls que es requereixen per Llei, a més d'altres controls de qualitat interns que han d'establir-se al llarg de tot el procés constructiu fins que es lliura al client.

Control de personal d'obra:

El mòdul de control de presència té com a objectiu dur a terme el control del personal d'obra, tant de subcontractes, com del personal propi de l'empresa constructora. Aquest mòdul està integrat amb el mòdul de gestió de calendaris de l'aplicació.

Execució d'obra:

El mòdul de planificació i execució d'obra inclou totes les activitats necessàries per garantir una adequada supervisió, coordinació i seguiment de l'obra, des del començament fins a la seva finalització.

Lloguer de maquinària:

El mòdul de lloguer de maquinària s'encarrega de gestionar tots els lloguers de maquinària d'obra o qualsevol altre tipus de lloguer que es requereixi en un projecte d'edificació.

Portal del proveïdor:

El portal del proveïdor té com a objectiu oferir un àrea privada de comunicació i intercanvi amb el proveïdor, amb la finalitat de facilitar les operacions de sol·licitud d'ofertes, adjudicacions, control del subministrament, certificacions, facturacions i pagaments.

Control de costos d'obra:

Prenent com a referència el pressupost adjudicat, el sistema elaborarà els diferents informes, mostrant el de cost teòric, el cost real i una projecció que permeti conèixer, a tot moment, la situació del projecte.

Gestió de magatzem d'obra:

La gestió de magatzem s'ocupa de gestionar l'entrada i sortida de materials del magatzem, així com les possibles peticions i intercanvis de materials entre magatzems, juntament amb les diferents ubicacions que es precisin. La gestió de magatzem, inclou, al mateix temps, els processos d'inventari, préstecs de material, sol·licituds i expedició.