Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Mieve, S.L. - Plataformes de tisora

EMC PE-9,5R

Plataforma de tijera remolcada: disposa d'una altura màxima de treball de 9,5 m

Fotografia de Plataforma de tijera remolcada
La plataforma de tijera remolcada de Mieve modelo PE 9,5R compta amb una longitud total de 3,60 m, amb una altura màxima de treball de 9,5 m i una altura del pis de la plataforma de 7,5 m.

Les dimensions de la plataforma són de 2,33 x 1,50 m i accepta una capacitat màxima de 300 kg. Permet l'accés a la plataforma a un màxim de dues persones i incorpora un motor elèctric de 2.500 W. La plataforma pesa en total 1.500 kg. Disposa de fre d'inèrcia i sensor d'inclinació de 3º.

Com a equipament se li pot incorporar també quatre estabilitzadors hidràulics amb sistema de seguretat per a elevació.