Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Germans Boada, S.A. (Rubi) - Complements per a pavimentació

Rubi TwinFlex

Creueres multifunció: recuperables i de doble mesura

Fotografia de Creueres multifunció
El projecte TwinFlex ha estat desenvolupat en col·laboració amb colocadores de diferents nacionalitats. El fruit d'aquest treball en equip és la creuera Rubi TwinFlex, un sistema de separador recuperable per a ceràmica que incorpora diverses funcionalitats, molt superiors a les creueres tradicionals.

A més de tractar-se de creueres recuperables, característica cada vegada més valorada pels colocadores, les TwinFlex són creueres multifunció, gràcies a la seva flexibilitat, que permet el seu ús com a creuera, com a “T” i fins a com a separador en línia.

Una altra particularitat de les Twinflex és la seva funció “2 en 1”, en disposar d'un grossor diferent en cada cara. D'aquesta forma, un model fa les funcions de les creueres d'1,5 mm i de 3 mm, i l'altre, cobreix les funcions de creueres de 2 mm i de 5 mm, reduint la inversió necessària i el nombre d'útils a transportar pel colocador.

Juntament amb aquestes tres funcions principals, recuperable, multifunció i doble mesura, cal destacar també la seva fabricació en material transparent, per permetre que l'usuari vegi amb precisió la posició de les peces ceràmiques.

Les creueres TwinFlex se serviran en blíster i en pot de plàstic reutilitzable, per afavorir la seva reutilització i facilitar el seu magatzematge i transport.