Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Audiotec Ingeniería Acústica, S.A. - Enginyeria i consultoria per a urbanisme i construcció

Assajos in-situ: en l'àmbit de l'edificació

Fotografia de Assajos in-situ
El personal tècnic d'Audiotec duu a terme tot tipus d'assajos acústics ‘in situ’ en l'àmbit de l'edificació, medi ambient i indústria, disposant de l'experiència i mitjans adequats per a això.

Assajos acreditats en:

Inmisión de soroll en habitatges

Soroll mediambiental

Soroll aeri entre locals

Soroll d'impacte

Soroll aeri de façanes

Temps de reverberació

Soroll en llocs de treball

Potencia sonora de maquinària