Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Audiotec Ingeniería Acústica, S.A. - Enginyeria i consultoria per a urbanisme i construcció

Assajos en càmeres normalitzades: mòbils

Fotografia de Assajos en càmeres normalitzades
El Centre Tecnològic d'Acústica d'Audiotec compta amb unes càmeres d'assajos normalitzades i mòbils d'última generació per a la certificació de productes i sistemes dedicats a l'edificació.

Càmeres per a assajos de tancaments verticals, finestres, portes, barreres acústiques, etc.

Càmeres per a assajos de tancaments horitzontals, sòls i sostres.

Càmera reverberante per a assajos de coeficients d'absorció de materials i productes.

Assajos acreditats en:

Mesura d'aïllament acústic a soroll aeri

Mesurada d'aïllament a soroll d'impacte

Mesurada de la reducció de soroll d'impacte

Transmès a través de revestiments de sòls

Sobre forjat normalitzat pesat

Mesurada d'absorció acústica en càmera reverberante