Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Grau, Maquinària i Servei Integral, S.A. - Fitxes de producte

Altres equips per a la neteja de carrers

Altres vehicles urbans

Equips per la neteja de contenidors

Escombradora de conductor sentat

Esparcidores de sal i granulats

Màquines escombradores per carrers

Màquines fregadores per carrers

Plataformes aèries sobre camió

Vehicles per a la recollida i transport de residus sòlids urbans (RSU)

Vehicles polivalents (multiús)