Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Asociación Española de Demolición Técnica, Corte y Perforación (AEDT) - Dades de contacte

Ubicación y datos de contacto
Asociación Española de Demolición Técnica, Corte y Perforación (AEDT)
Av. Rey Juan Carlos I, 92, P. 4 - Of. 10
28916 Leganés (Madrid) Espanya

Cómo llegar

☎:  +34‑‑902946404  
🖷:  +34‑‑911412694
w:  www.aedt.es
Associació professional

NOTA: Encara que hem fet esforços raonables per comprovar la correció de la ubicació de l'empresa/entitat, no podem garantir-la al 100%

Presentación

L'AEDT és la plataforma de suport a les empreses del sector de la demolició tècnica, cort i perforació i posa sobre la taula les inquietuds d'aquests professionals, sobretot para:

- Reconèixer el treball realitzat, amb un epígraf i un conveni propis, i amb una tipificació del tipus de tasques que s'executen en obra.
- Crear una xarxa professional en tot el territori nacional, a través de trobades i reunions regulars.
- Informar a les contractes i als responsables de projecte (enginyers o
arquitectes) sobre els diferents mètodes, així com els avantatges i inconvenients de cadascun d'ells.
- Millorar la formació del personal d'obra existent i preparar a personal nou per a la seva incorporació.
- Afavorir la formació permanent de l'adreça i el personal d'oficina de les empreses del sector.
- Promoure la cooperació dels fabricants en el desenvolupament del sector.

L'AEDT acull a tots els professionals relacionats amb el sector:
contractistes especialitzats, proveïdors (fabricadors i distribuïdors), grans contractes i prescriptores (Administració Pública, arquitectes i enginyers).
Per a més informació: www.aedt.es