Marcas, identidad, comunicación, formación: Gestión integral de la comunicación y el conocimiento
Aquest article ha estat escrit originalment en castellà. L'hem traduït automàticament per a la vostra comoditat. Tot i que hem fet esforços raonables per a aconseguir una traducció precisa, cap traducció automática és perfecta ni tampoc pretén substituir-ne una d'humana. El text original de l'article en castellà podeu veure'l a Mejorar el control de cargas y ubicación en el almacén
Classe 10 és una solució pensada per a les empreses que vulguin millorar els processos de localització i gestió d'actius pesats

Millorar el control de càrregues i ubicació en el magatzem

Redacció Interempresas18/05/2012

18 de maig de 2012

Cada dia més la visualització global del magatzem incideix en la productivitat d'una empresa. Conscients d'això, i més particularment de les necessitats que tenen aquells on es manegen actius de gran tonatge com a bobines o contenidors, Classe 10 ha desenvolupat Alça. Es tracta d'un sistema d'ubicació i control de càrregues aplicable a qualsevol empresa que utilitzi ponts grua o un altre sistema de posicionament cartesià i que treballa mitjançant tecnologia làser
foto
El sistema Alça pot aplicar-se a qualsevol empresa que utilitzi ponts grua o un altre sistema de posicionament cartesià.

Alça permet tenir una visibilitat global del magatzem i conèixer en temps real la situació de tots els productes, des de la seva entrada a les zones d'expedició fins a la seva sortida. Això suposa una millora en els processos com el control de qualitat i l'embalat, aconseguint uns millors resultats.

La pèrdua de bobines o la lenta localització d'articles de gran tonatge incrementa els temps de resposta i els costos finals, amb aquesta solució és possible localitzar-los automàticament aconseguint un estalvi de costos.

L'objectiu és reduir el temps dedicat a la localització de bobines en un magatzem. Automatitzant aquesta tasca s'aconsegueix el control del negoci, amb beneficis com:

  • Millor la trazabilidad, seguiment dels productes des de la la seva entrada a fàbrica: bobines identificades i situades en temps real, disminució d'incidències en inventaris, etc.
  • Reducció dels temps de procés: menors temps de càrrega, rapidesa en la localització de l'actiu, rapidesa en la realització d'inventaris…
  • Disposició d'un inventari a temps real de les existències en el magatzem gràcies a un control automàtic de l'emmagatzematge per part de logística.
  • Estalvio energètic: reducció dels desplaçaments innecessaris dels ponts grua.
  • Prevenció laboral: no és necessari que un treballador indiqui al pontonero on es troba un producte o on situar-ho en un entorn de màxima perillositat com és un gran magatzem.
  • Optimització de tasques de baix valor afegit: eliminació de treballs manuals d'ubicació, i de fulles de tasques.
foto
Aquesta solució permet explicar inventari a temps real de les existències en el magatzem.

Qüestió de rendibilitat

Alça és una solució basada en la combinació de dos tipus de tecnologies, maquinari i programari. Per una costat, dispositius làser que informen amb gran precisió de la ubicació dels productes i, per un altre, terminals informàtics —el model CV60 de Intermec para la cabina del pont grua i el model CN30, també d'Intermec, per a l'operari de terra)— que són els encarregats de rebre i executar les ordres del magatzem. La solució inclou opcionalment la tecnologia RFID per a un major control del procés.

Classe10 s'encarrega de realitzar un estudi previ amb el qual implantar la solució de la manera més eficient, de manera que aconsegueixi proporcionar-li tota la informació referent a les bobines i amb la qual aconseguirà automatitzar els seus sistemes, conèixer què productes hi ha a cada zona i facilitar les ordres a l'operari.

Així, amb la solució Alça es pot minimitzar dràsticament els temps emprats en la localització i ubicació de les bobines, millorant la productivitat del negoci i oferint un servei de major qualitat.

Empreses o entitats relacionades

Clase10 Sistemas, S.L.
Intermec Technologies, S.L. (Honeywell)