Marcas, identidad, comunicación, formación: Gestión integral de la comunicación y el conocimiento

Gremi de Jardineria de Catalunya - Presentación

Datos de contacto


Sant Pau, 6
08221 Terrassa (Barcelona) España

Gremi de Jardineria de Catalunya

Ubicación de Gremi de Jardineria de Catalunya

Presentación


Gremi de Jardineria de Catalunya

El Gremi de Jardineria de Catalunya té un passat, un present i la confiança d'un futur.
L'any 2003 es constitueix el Gremi de Jardineria de Catalunya a partir de la fusió de l'Associació Catalana d'Empreses de Jardineria i del Gremi de Jardineria de Terrassa i Comarca. Els seus orígens es remunten al segle XIX, concretament a l'any 1874 quan una agrupació de professionals de jardineria i floricultura van fundar a Barcelona la Societat Forestal. Han estat molts els canvis de nom i seu de la Societat Forestal. Al 1890 va passar a anomenar-se Societat Catalana d'Horticultura i més endavant Foment de l'Horticultura, ubicats a la seu de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, entitat amb la qual ja van estar en contacte les anteriors Societat Forestal i Societat Catalana d'Horticultura. L'any 1936 s'agrupen els socis de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre i es forma l'Agrupació de Jardineria i Floricultura, un temps després es crea el Gremi Sindical d'Especialitats Hortícoles.

És al 1976 quan les diferents activitats que agrupaven el Gremi Sindical d'Especialitats Hortícoles es separen i es creen els diferents Gremis i Associacions, creant-se l'Associació d'Empresaris de Jardineria, entre d'altres.

Més endavant, al 1993, un grup d'empresaris de Terrassa decideix crear el Gremi de Jardineria de Terrassa i Comarca. El gremi neix amb modèstia, però mica en mica aconsegueix agremiar a una cinquantena de professionals interessats en la millora i dignificació del sector.

A finals de 2002 comencen les primeres converses entre l'Associació Catalana d'Empreses de Jardineria i el Gremi de Jardineria de Terrassa i Comarca, immediatament aquestes converses van donar els seus fruits amb la constitució del Gremi de Jardineria de Catalunya.

El Gremi neix davant la necessitat de constituir una associació professional que representi a les empreses com a col·lectiu, i que a la vegada permeti intercanviar experiències i conèixer altres empreses del sector. La seva finalitat és la de representar, defensar i promoure els interessos econòmics, socials, laborals, professionals i culturals dels seus afiliats davant l'Administració i els agents socials. El Gremi està adherit, des de la seva constitució, a la patronal catalana Cecot de la qual rep assessorament en qualsevol matèria empresarial, així com diferents serveis molt beneficiosos per als professionals del sector.