Email marketing en Interempresas

Arisac, S.L. - Escorces (mulch)

Escorça de pi: proporciona al jardí un aire natural

L'escorça de pi extra és una escorça d'alta qualitat provinent del pi Pinaster del nord, garbellava amb molta cura, neta, uniforme i lliure de fibres fins a un 95 %. Envasada en un sac transparent de polipropilè de molt alta qualitat perquè el client vegi clarament el que aquesta comprant. Pel seu color i aparença, li proporciona al jardí un aire natural, respectuós i de ben cuidat, al detall, en la decoració dels jardins i jardineres, vorejant plantes i destacant grups de plantes o arbres.

S'utilitza també en l'acabat de tests i jardineres en interior. Al seu torn és un bon material per protegir els cultius dels canvis climatològics i de l'absència de pluges. Recomanat en xerojardinería, ja que ajuda a mantenir la temperatura i la humitat del sòl.

Es recomana la seva aplicació en sòl per a orquídies i plantes d'arrel aèria, en jardins en general, tant en jardineres, test com sobre superfície,

en camins i senderes de jardí, com a delimitador, en rotondes, com a conservador d'humitat i en espais públics.

L'escorça de pi és un gran element decoratiu per al jardí, pel seu reduït pes és recomanable mantenir-ho allunyat o protegit de zones en les quals pogués haver-hi vent, sobretot quan el reg és escàs i l'escorça de pi és més lleugera.