Marcas, identidad, comunicación, formación: Gestión integral de la comunicación y el conocimiento

Arisac, S.L. - Escorces (mulch)

Escorça de pi: proporciona al jardí un aire natural

Fotografia de Escorça de pi
L'escorça de pi extra és una escorça d'alta qualitat provinent del pi Pinaster del nord, garbellava amb molta cura, neta, uniforme i lliure de fibres fins a un 95 %. Envasada en un sac transparent de polipropilè de molt alta qualitat perquè el client vegi clarament el que aquesta comprant. Pel seu color i aparença, li proporciona al jardí un aire natural, respectuós i de ben cuidat, al detall, en la decoració dels jardins i jardineres, vorejant plantes i destacant grups de plantes o arbres.

S'utilitza també en l'acabat de tests i jardineres en interior. Al seu torn és un bon material per protegir els cultius dels canvis climatològics i de l'absència de pluges. Recomanat en xerojardinería, ja que ajuda a mantenir la temperatura i la humitat del sòl.

Es recomana la seva aplicació en sòl per a orquídies i plantes d'arrel aèria, en jardins en general, tant en jardineres, test com sobre superfície,

en camins i senderes de jardí, com a delimitador, en rotondes, com a conservador d'humitat i en espais públics.

L'escorça de pi és un gran element decoratiu per al jardí, pel seu reduït pes és recomanable mantenir-ho allunyat o protegit de zones en les quals pogués haver-hi vent, sobretot quan el reg és escàs i l'escorça de pi és més lleugera.