Marcas propias o representadas por Compañía de Maquinaria, S.A. - Marcas propias o distribuidas por Compañía de Maquinaria, S.A. - Industria Gráfica - Interempresas

  • Adler Buzzi Renato    (Italia)
  • Adolf Brodbeck    (Alemania)
  • Adolf Brodeck    (Alemania)
  • Automa    (Italia)
  • Bandera    (Italia)
  • Bode    (Alemania)
  • Breyer    (Alemania)
  • Buzzi    (Italia)
  • Caccia    (Italia)
  • Caccia Engineering    (Italia)
  • Capuzzi    (Italia)
  • Cremar    (Italia)
  • Formech    (Reino Unido)
  • Formech International    (Reino Unido)
  • Gnata    (Italia)
  • Gnata Fiippo    (Italia)
  • Guschky & Tonnesman    (Alemania)
  • Imat    (Italia)
  • Inset    (Italia)
  • Italwork    (Italia)
  • Luigi Bandera    (Italia)
  • Lunardon    (Italia)
  • Moss    (Italia)
  • Persico    (Italia)
  • Plama    (Alemania)
  • Sacmi Imola    (Italia)
  • Sica    (Italia)
  • T2    (Italia)
  • Tecnofer    (Italia)
  • Tecnofet Ecoimpianti    (Italia)
  • Tecnomatic    (Italia)