Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Felder Group Ibérica, S.L. - Equips d'aspiració per a fusta

Hammer AF 22

Sistemes d'aspiració: amb capacitat de sacs d'encenalls de 400

El sistema d'aspiració compta amb una màxima capacitat d'aspiració en un espai molt reduït. Molt fàcil d'usar gràcies al sistema de canvi ràpid de sacs d'encenalls. Les preses d'aspiració són utilitzables tant per a flexibles com per a tubs d'aspiració. Posseeix sacs d'encenalls de material especial apte per a gran contingut de pols en l'aire aspirat.

Entre les seves característiques destaquen:

Mòbil

Connexió d'aspiració 120 mm i 80 mm

Depressió máxi. 2510 Pa

Capacitat de sacs d'encenalls 400 litres, sist. de canvi ràpid de sacs