Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Felder Group Ibérica, S.L. - Equips d'aspiració per a fusta

Felder AF 22

Sistema d'aspiració per a fusta: amb capacitat de sacs d'encenalls de 400 litres

Fotografia de Sistema d'aspiració per a fusta
Màxima capacitat d'aspiració en un espai molt reduït! Molt fàcil d'usar gràcies al ­sistema de canvi ràpid de sacs d'encenalls. Prens d'aspiració utilitzables tant per a flexibles com per a tubs d'aspiració. Sacs d'encenalls de material especial apte per a gran contingut de pols en l'aire aspirat.

Algunes de les seves característiques són:

Fix

Pren d'aspiració Ø 160 mm

Flux volumètric màxim 3100 m³/h

Depressió màxima 2510 Pa

Capacitat de sacs d'encenalls de 400 litres, sist. de canvi ràpid de sacs