Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Felder Group Ibérica, S.L. - Equips d'aspiració per a fusta

Felder AF 14

Sistema d'aspiració per a fusta: amb capacitat de sac d'encenalls de 200 litres

Fotografia de Sistema d'aspiració per a fusta
Màxima capacitat d'aspiració en un espai molt reduït! Molt fàcil d'usar gràcies al ­sistema de canvi ràpid de sacs d'encenalls. Prens d'aspiració utilitzables tant per a flexibles com per a tubs d'aspiració. Sacs d'encenalls de material especial apte per a gran contingut de pols en l'aire aspirat.

Algunes de les seves característiques són:

Mòbil

Presa d'aspiració-Ø 140 mm

Cabal d'aspiració 2350 m³/h

Pressió de buit 2140 Pa

Capacitat de sac d'encenalls 200 litres