Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Airmatic, S.A. - Serres alternatives verticals

Holz-her Super Cut

Serres verticals: per al tall de tot tipus de taulers

Fotografia de Serres verticals
La divisió de taulers requereix unes solucions tècniques madurades. Un tall precís, gran productivitat, excel·lent ergonomia, així com el compliment segur de les directrius TRK actuals, són els paràmetres bàsics que ha de satisfer una serra per a taulers moderna.

Els tallers d'ebenisteria, centres de bricolatge i també els fabricants de stands treballen freqüentment amb diversos materials. Amb la serra vertical per a taulers Holz-Her, ha trobat la solució correcta per dividir:

- Taulers d'aglomerat.

- Taulers de contraxapat.

- Taulers de MDF.

- Taulers de coregen.

- Taulers de plàstic.

- Taulers composts d'alumini.

- Taulers d'alumini / metalls no fèrrics.

El preincisor "Super cut" de la serra vertical Holz-HER, patentat, garanteix un tall net amb unes mesures exactes. Tant el desacoblament del motor i de la fulla de serra, com els materials i solucions emprats en els suports per a les peces de treball, són mostra de com es poden materialitzar en la pràctica les exigències d'una gran potència i maneig senzill.