Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Hersan (J.J.E. Hernández, S.A.) - Serres de cinta per a fusta

Centauro Sawflex

Serres de cinta CNC: per al tall perfilat de peces de fusta i suro

Fotografia de Serres de cinta CNC
Sierra de cinta a tres volants amb quatre eixos controlats, dues pinces i programari per a programació dels corts.

El desplaçament dels eixos es realitza sobre guies i patins de recirculació de boles, mentre que l'avanç s'efectua mitjançant motors Brushless i cargol de recirculació de boles.

Cicles de cort completament automàtics amb possibilitat d'intervenció de l'operador.

Disposa de làser per optimitzar el tall, que s'efectua automàticament amb un simple comandament, i d'un senzill panell de control que permet controlar totalment la màquina.

Els perfils a realitzar es dibuixen mitjançant un programari CAD que executa automàticament un control de factibilidad de la peça i successivament genera el programa i ho envia a la màquina. També es poden carregar dibuixos en format DXF.