Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Felder Group Ibérica, S.L. - Regruixadora

Format-4 Exact 63

Regruesadora: amb una amplària de regrueso de 630 mm

Fotografia de Regruesadora
Si es requereix les més altes exigències en un raspallat perfecte de superfícies de fusta, llavors s'estarà ben servit amb la regruesadora de Format-4. Funcionalitat i facilitat de maneig, tècniques completament desenvolupades, una elaboració perfecta i característiques úniques en el raspallat són les prestacions de la regruesadora Exact.

Entre les seves característiques tècniques destaquen:

Amplària de regrueso 630 mm

Altura de regrueso 300 mm

Arrossegui amb variador de velocitat de 5 a 20 m/min

Arrencada d'estel triangle

Reglatge elèctric d'altura de regrueso

Dispositiu de posicionament electrònic