Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Werzalit España - Portugal, S.L. - Baranes

Werzalit Longitudinal F

Perfils per a balconades: modern i polifacètic

Fotografia de Perfils per a balconades
El perfil longitudinal F, que té els dos cants longitudinals bisellats, és un perfil de balconada moderna i resistent a la intempèrie. Ofereix un revestiment obert que aporta lleugeresa a l'estètica exterior però que, al mateix temps, protegeix l'interior de la balconada contra les mirades alienes.

Longituds personalitzades. El perfil longitudinal F es pot fixar amb distàncies de suport de fins a 1,25 m. Gràcies a la seva longitud estàndard de 5.500 mm, es pot tallar sense problemes per adaptar la seva longitud i es pot col·locar en posició horitzontal, vertical o diagonal. El perfil està disponible amb ambdues cares recobertes amb un decorat o pintades i amb estructura porosa.