Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Hersan (J.J.E. Hernández, S.A.) - Equips per motllures

Grupo Weinig Em100

Alimentador: sistema amb motor directe i accionament per variador de freqüència

Fotografia de Alimentador
Alimentador de moldurera Weinig EM100, amb motor directe i variador de corrent continu, abatible i ajustable des del mateix sistema d'avanç de la moldurera.

Acoblable a models de moldureras Weinig.