C.R.I.G.P. Vedella dels Pirineus Catalans - Fichas de producto

Ternera