Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Coopaman, S.C.L. - All

All morat: de les pedroñeras

Fotografia de All morat
Coopaman s'ha adaptat a la diversificació dels hàbits i preferències de consum, per la qual cosa ofereix una àmplia gamma de productes capaços de satisfer qualsevol exigència gastronòmica. Així, ha aconseguit un all les qualitats del qual ho qualifiquen d'aliment imprescindible en qualsevol cuina del món.

En l'actualitat, l'all té una àmplia utilització farmacològica. És eficaç com a antibiòtic combatent nombrosos fongs, bacteris i virus en el control de malalties cardíaques, ja que redueix el bloqueig de les artèries així com la pressió arterial i el colesterol, i alhora, incrementa el nivell d'insulina en el cos. Així mateix, controla els danys causats per l'arterioesclerosis i el reuma.

A l'all, també se li relaciona amb la prevenció de certs tipus de càncer i també en la reversió de casos d'estrès i depressió. En funció dels efectes medicinals buscats, varia la forma en què s'han d'ingerir, ja que l'all posseeix diferents propietats es present cru o bullit. Quan l'all cru es talla o pica, es produeix la combinació de l'aliina amb l'alinasa, la qual cosa genera una substància denominada alicina i en el procés de cocció s'alliberen compostos diferents, com l'adenosina i l'ajoeno..