Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Onubafruit, S.L. - Dades de contacte

Ubicación y datos de contacto
Onubafruit, S.L.
Béjar, 17 3º
21001 Huelva Espanya

Cómo llegar

☎:  +34‑‑959540844  
🖷:  +34‑‑959540845
w:  www.onubafruit.com

NOTA: Encara que hem fet esforços raonables per comprovar la correció de la ubicació de l'empresa/entitat, no podem garantir-la al 100%

Presentación
Onubafruit, S.L.

Onubafruit va néixer amb la passió d'els qui estimen fer les coses ben fetes. Una fórmula creada per aglutinar els interessos de les institucions i empreses productores de la maduixa d'Huelva i per oferir, alhora, un servei proper i competitiu als seus client.

En l'actualitat, Onubafruit cohesiona una part important de la producció de Huelva, amb una oferta capaç de satisfer les necessitats dels seus clients en termes de tecnologia de producció, qualitat, servei i preu.

Onubafruit és una suma d'experiències que, gràcies a una constant vocació de millora, ha aconseguit explicar en molt poc temps, amb la plena confiança del consumidor, consolidant-se com a líder del mercat.