Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Metso España, S.A. - Trituradores o demolidores

Metso Minerals-Plantas Trituradoras EtaCrush ZB

Trituradores d'encenalls: per al processament d'encenalls d'acer, alumini, llautó i altres metalls

Fotografia de Trituradores d'encenalls
Els trituradores d'encenalls porten eines de tall de gran resistència i que giren lliurement en comptes de fulles rígides que es desafilan amb el temps. A causa de l'alta velocitat del rotor, els encenalls es trituran i descarreguen a través de les reixetes de sortida en la part inferior de la unitat. És possible ajustar la granulometria canviant la grandària dels forats de les reixetes inferiors. Es tracta d'una acció essencial si es desitja convertir posteriorment els encenalls en briquetas.

Ideals per al processament d'encenalls llargs, arrissades i voluminoses d'acer, alumini, llautó i altres metalls. Garanteixen una alta capacitat de producció amb peces voluminoses, a més de la màxima eficiència.

La gran massa del rotor de discos assegura la generació de l'alt parell de funcionament necessari.

Un filtre dosificador evita els becs de corrent i redreça els embulls d'encenalls.

Les peces més gruixudes que no surten per les obertures de la graella, es descarreguen mitjançant la porta d'expulsió de peces voluminoses, que pot obrir-se opcionalment mitjançant sensors. Tot això contribueix en gran mesura a disminuir el desgast i a evitar danys.

Les boques d'alimentació de gran grandària, que poden anar col·locades bé en el lateral o bé en la part superior, garanteixen una alimentació de material sense problemes.