Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Tovipie, S.L. - Elements diversos d'ajuda i rehabilitació tècnica

Tovipié Ref. L / C / B

Protectors impermeables: per a bany i dutxa

Fotografia de Protectors impermeables
Protectors impermeables per a escaioles o embenatges a la dutxa.

S'introdueix la cama o el braç enguixat o embenat fins a cobrir la part a protegir (si és necessari pot tallar-se per ajustar-se a la mesura), s'agafa la goma de làtex i es col·loca a l'altura de la terminació del protector i la pell.

- L: cama llarga. CN 180612.3.

- C: cama curta. CN 180588.1.

- B: braç. CN 180620.8.