Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Comunet, S.A. - Altres tipus de software per a sectors específics

ComuNET Business Manager Inmobiliario

Programari per a la gestió immobiliària: facilita totes les operacions pròpies d'una empresa de serveis de gestió immobiliària

Fotografia de Programari per a la gestió immobiliària
Business Manager Gestió Immobiliària, inclou totes les funcionalitats necessàries per facilitar totes les operacions pròpies d'una empresa de serveis de gestió immobiliària, incloent totes les operacions relacionades amb les escrituraciones i arrendaments d'immobles.

Al mateix temps, Business Manager facilita la integració d'altres mòduls addicionals, que permetin oferir un servei integral immobiliari (gestió d'incidències, pòlisses, subministraments, gestió de reformes).

Per tant, el CRM immobiliari de Business Manager inclou totes aquelles funcionalitats relacionades amb la comercialització dels immobles, tant en venda, com en lloguer. El treball en temps real permet a l'equip comercial obtenir, d'una forma ràpida i eficaç, la informació dels clients potencials, clients i immobles disponibles.

El CRM immobiliari inclou les següents funcionalitats:

Llistat d'immobles i control de l'estoc:

- Accés a la pantalla dels immobles disponibles en la base de dades. Ofereix informació relacionada amb l'estat dels immobles, les seves característiques, fitxa de l'immoble, galeria d'imatges, documents i historial.

Gestió de contactes:

- Organització i gestió de les empreses, particulars i contactes potencials, els quals queden associats a les diferents campanyes i gestions comercials, podent accedir als historials comercials que generen.

Formularis (procedències, potencialitat, motius fallits):

- Generació de formularis de recollida de dades, associats a les diferents campanyes i objectius. Al seu torn, l'entrada d'informació es pot organitzar d'acord a diferents criteris que facilitin el seguiment posterior de l'evolució de les diferents entrades de les fitxes comercials.

Organització de campanyes:

- Organització de campanyes i accions de màrqueting, assignant recursos, processos i objectius que siguin fàcilment avaluables.

Processos i tasques:

- El CRM inclou processos associats a la fase comercial i vendes. En cada fase, s'inclouen el workfllow de tasques, alertes i comunicacions que permeten garantir el compliment dels objectius per part de l'equip comercial implicat en cada procés.

Procés comercial:

- Accés a la pantalla de treball on es troben les gestions i tasques comercials de lloguer i venda d'immobles que s'estiguin gestionant.

- Captació d'immobles.

- Contacte inicial.

- Oportunitat de venda.

- Reserva.

- Gestió de l'operació de venda (lloguer/venda).

Despeses comercials:

- Els processos comercials inclouen un control de la despesa del comercial associat a les diferents campanyes, clients, tasques i productes.

Comissions:

- Aplicació de gestió de les comissions comercials, amb diverses opcions de configuració.

Creació de llistes de compradors: podent-les configurar segons es tractin d'operacions de VPO, VPL, Lliures o qualsevol altre model comercial que es decideixi implantar.

Plantilles de documents:

- Generació de plantilles de documents comercials, fàcilment personalizables per a enviaments per email i en altres formats.

Gestió documental:

- Integració i automatització dels documents en la gestió documental de l'aplicació.

- Integració amb el portal web, tant de clients com de col·laboradors, amb la finalitat d'agilitar les operacions comercials que es requereixin.

- Activació de campanyes de màrqueting, amb la finalitat de captar nous clients per a les diferents promocions que es decideixin engegar.

Gestió d'operacions de venda i lloguer:

- Activació de les operacions de venda i lloguer. Configuració de l'operació, d'acord a les condicions pactades amb el client.- Gestió de clients, identificant les dades, procedències, llistes assignades i promocions en les quals s'està interessat.- Gestió de clients, identificant les dades, procedències, llistes assignades i promocions en les quals s'està interessat.ncias, llistes assignades i promocions en les quals s'està interessat.

- Informes comercials, incloent diferents variables i vistes, tant de tipus de comparatives, com d'evolució comercial, relacionats amb l'evolució comercial, les reserves, el tancament d'operacions, operacions fallides i els seus motius, procedències, renúncies, resposta a campanyes de màrqueting, etc.

Facturació:

- Integració del mòdul de facturació per a l'emissió de factures client. S'inclouen pagaments periòdics, gestió de venciments, automatització de factures, etc.