Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Torsan, S.L. - Trituradores o demolidores

Arja Serie Piscis

Molins d'impacte areneros: per a material abrasiu

Fotografia de Molins d'impacte areneros
Els molins d'impacte areneros de la seriï Peixos d'Arja, que comercialitza Maquinària d'Obres Públiques Torsan, S.L., estan especialment indicats per a material abrasiu.

Van equipats amb tensors que permeten regular la màquina i mantenir o variar la corba granulométrica (amb sistema hidràulic opcional). El suport de rodament és oxicortado d'una sola peça, amb doble laberint (disseny Arja), i dotat de sabates de protecció, que protegeixen al rotor durant el treball. Aquest, és de construcció robusta en acer de gran espessor, format per dos o quatre discos, segons el model: Peixos 1000 R/RP o 2000 R/RP. El rotor incorpora les escombris batedores i és reversible; gira en tots dos sentits.

Opcionalment pot comptar amb un equip complet d'accionament hidràulic de paladars d'impacte i mitjançant botonera, permet que una sola persona realitzi la regulació.

Els forros interiors per la seva banda estan construïts en material de fosa de gran espessor, subjectes a la carcassa mitjançant tascons i passadors, i tots els forros són iguals i intercanviables. La boca d'entrada va folrada amb peces intercanviables de fosa i les plaques d'impacte són de fosa, estriats o llisos, segons el material. Expliquen també amb finestres laterals d'inspecció, situades en ambdues portes, que permeten inspeccionar l'interior i regular els paladars, sense necessitat d'obrir les portes.

Disponibles en quatre models (1000 R, 2000 R, 1000 RP i 2000 RP) ofereixen una capacitat de producció de 60 i 120 t/h en cada cas, amb potències de 125, 220, 150 i 270 CV respectivament.