Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Epiroc - Tubs i mànegues flexibles

Epiroc Rockhose

Mànegues hidràuliques: amb recobriment especial de cautxú

Fotografia de Mànegues hidràuliques
Les mànegues ROCKHOSE estan fabricades amb un recobriment especial de cautxú capaç de suportar, interna i externament, les condicions més severes de treball (fregament, abrasió, altes temperatures, reaccions químiques en estar en contacte amb l'olis, additius, etc.), allargant així la vida útil d'aquests components i proporcionant un millor comportament hidràulic en tot el circuit.

Per al muntatge i fabricació de mànegues, Atles Copco compta amb dos centres fixos, un a Madrid i un altre a Bilbao, i diversos tallers mòbils (Containers)perfectament equipats, capaços d'assemblar una mànega en pocs minuts.