Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Tovipie, S.L. - Fixacions

Tovipié Ref. MSS

Canelleres simples: per a pacients que requereixin una immobilització especial

Fotografia de Canelleres simples
Aquesta canellera és un fixador que immobilitza totalment el moviment de la mà. Material tou, resistent als moviments bruscs. Fàcil col·locació.