Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Tovipie, S.L. - Fixacions

Tovipié Camifort

Camises de subjecció: per a geriàtrics

Fotografia de Camises de subjecció
Per a aquells casos en què es requereix una immobilització del pacient en la cadira.

El material prèviament ha estat rentat a 90º.