Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Tovipie, S.L. - Fixacions

Tovipié Ref. I / Ref. INN

Cabestrells: inmovilizadores de para el braç

Fotografia de Cabestrells
Suport de descàrrega de l'espatlla i braç en traumatismes, luxacions i post-cirurgia.

Fabricat en tela de cotó.

CN 180596.6.