Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Tovipie, S.L. - Fixacions

Tovipié Ref. HH

Arneses protectors: protectors d'estèrnum

Fotografia de Arneses protectors
Ajuda ala immobilització de la caixa toràcica especialment en els excessos de tos. Quan el pacient té la necessitat de fer algun esforç (tossir, aixecar-se, ficar-se al llit, etc.), aquest ajuda a la immobilització de la caixa toràcica. Ha de subjectar-se amb una mà, traccionando les empunyadures amb els dits, subjectar-ho fent la pressió necessària per protegir el tórax i alleujar el dolor.

La correcta utilització del protector toràcic proporciona seguretat, protecció de la ferida i fàcil expectoració.