Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Transdiesel, S.L. - Dades de contacte

Ubicación y datos de contacto
Transdiesel, S.L.
Copérnico, 26
28823 Coslada (Madrid) Espanya

Cómo llegar

☎:  +34‑‑916737012   +34‑‑916737513  
🖷:  +34‑‑916737412
w:  transdiesel.es/tienda/
Distribuïdors

NOTA: Encara que hem fet esforços raonables per comprovar la correció de la ubicació de l'empresa/entitat, no podem garantir-la al 100%

Presentación
Transdiesel, S.L.

Transdiesel va ser fundada en 1987 com una divisió de la companyia Casli S.A. per a la distribució a Espanya amb caràcter exclusiu de Detroit Dièsel Allison, Divisió de General Motors Corporation. La contínua expansió de la seva activitat amb la incorporació de noves marques sempre relacionades amb motors dièsel i gas, caixes de canvi automàtiques i accessoris complementaris, va generar una complexitat operativa que finalment l'ha portat a constituir-se en Societat Limitada l'any 2005, amb mitjans tècnics i humans independents de Casli S.A., amb la finalitat d'assegurar un servei òptim als seus clients a Espanya i Portugal.
A més de garantir un magnífic servei postvenda, Transdiesel, S.L. es distingeix en gran manera al mercat de la seva àrea de responsabilitat, per la seva gran experiència en l'enginyeria d'aplicació. Els seus enginyers col·laboren de forma molt directa amb fabricants i usuaris per a la realització de modificacions, prototips i fins i tot desenvolupament de màquines no disponibles al mercat i on els nostres motors i caixes de canvi puguin tenir aplicació.
Transdiesel, S.L. posseeix la certificació ISO 9001:2008 d'assegurament de la qualitat i és proveïdor homologat de l'Administració pública i de grans empreses nacionals i estrangeres.