Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

ITV de Maquinaria, S.L. - Dades de contacte

Ubicación y datos de contacto
ITV de Maquinaria, S.L.
Av. Sandoval, 9 - 4º escalera (oficinas)
30720 Santiago de la Ribera (Murcia) Espanya
☎:  +34‑‑968147560  
🖷:  +34‑‑968335554
w:  www.itvmaquinaria.com
Inspeccions Tècniques dins de la branca de Seguretat Minera.

Es mostrar la zona aproximada en la que l'empresa està ubicada.

Presentación
ITV de Maquinaria, S.L.

ITV de Maquinària S.L., neix exclusivament com un projecte d'entitat inspectora mitjançant Organisme de Control Acreditat -OCA - en matèria de Seguretat Minera.

La seva fundació es realitza sobre la base de l'aprovació de la Resolució de 18 de novembre de 2010, de la Direcció general de Política Energètica i Mines, per la qual s'aprova l'especificació tècnica número 2010-1-01 "Inspecció de carregadores sobre rodes" de la I.T.C. 02.2.01 "Posada en servei, manteniment, reparació i inspecció d'equips de treball" del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, (Reial decret 863/1985, de 2 d'abril). Aquesta I.T. deriva de l'Ordre ITC/1607/2009, de 9 de juny, modificada per l'Ordre ITC/2060/2010, de 21 de juliol, per la qual es modifica l'anterior Instrucció tècnica complementària 02.2.01 del citat R.G:N.B.S. M.