Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Confederación del Alquiler (Confalq) - Dades de contacte

Ubicación y datos de contacto
Confederación del Alquiler (Confalq)
Av. Rey Juan Carlos I, 92, P. 4 Of. 10
28916 Leganés (Madrid) Espanya

Cómo llegar

☎:  +34‑‑911873554  
🖷:  +34‑‑911412695
w:  www.confalq.org
Associació

NOTA: Encara que hem fet esforços raonables per comprovar la correció de la ubicació de l'empresa/entitat, no podem garantir-la al 100%

Presentación

La Confederació del Lloguer té com a fi general promoure l'activitat empresarial de lloguer de maquinària, béns i equips, en obres de construcció o allí on es desenvolupi l'activitat, preconitzant i exigint per a això els màxims nivells de seguretat, qualitat i integritat.