Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

STX Radial Ambient, S.L. - Fitxes de producte

Abrasímetres

Accessoris varis per a filatures

Additius per a plàstics

Altres equips d'assaig

Altres equips de separació i classificació de residus

Altres equips per a la indústria del plàstic

Altres instruments d'anàlisis

Altres metalls

Altres suports per a la impressió

Aparells per prendre mostres

Aspiatges i debanadores

Assecadors per a plàstics

Barrejadores per a plàstics

Bombes dosificadores

Cambres climàtiques

Compactadors per a plàstics

Dosificadors per a plàstics

Enconadores i bobinadores

Enfardelladores

Envasadores de 'blisters'

Envasadores de bosses

Equips de neteja per ultrasons

Equips de separació de plàstics

Equips per l'assaig mecànic

Esquinçadors de plàstic

Extrusores per a la fabricació de llàmines i ‘films’

Finetes

Instruments d'anàlisis per a laboratoris

Intrercanviadors de calor per a climatització

Maquinària de termoconformat

Màquines de soldadura de bosses automàtiques i semiautomàtiques

Màquines estampadores

Màquines per a retoemmotllament

Materials i estocs de filatura

Obridors de bosses

Peladors de cables

Plotters d'impressió

Premses per a metalls i ferralla

Premses per a paper i cartró

Recobriments i tractaments superficials

Soldadores de plàstic per ultrasons

Tintes

Torçadores

Trituradores de plàstic i molins / granuladors

Trituradores de residus industrials

Trituradores i molins per a metall

Trituradores o demolidores