Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Agencia Internacional de Comercio, S.L. (Aginco) - Fitxes de producte

Alicates

Altres eines i accessoris per a la construcció

Altres tipus d'eines manuals

Broques especials

Caixes i maletins d'eines

Caragols d'estrènyer o serjants

Carro portaeines

Claus per a tubs

Corones

Eines diverses per l'electricitat

Eines per a lampisteria

Eines per acabar extrems ('crimpar')

Flexòmetres i cintes mètriques

Genolleres i canelleres

Làsers d'anivellació

Maletins d'eines

Mascles de roscar

Mesuradors làsers de distància i/o desplaçament

Nivells

Pelacables i tallacables

Portapuntes i puntes de cargolar

Serres de mà

Talla tubs

Talla varilles

Tenalles

Tisores industrials

Tornavisos

Trepants

Trepants de columna

*