Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Iguazuri, S.L. - Altres accessoris per a maquinària d'obres públiques

Pressbox

Sistemes d'entibación: per a zones de gran concentració d'edificis, de tràfic intens i amb conduccions subterrànies transversals

El sistema d'entibación Pressbox, ofert per Iguazuri, és la solució per a zones de gran concentració d'edificis, zones de tràfic intens i amb conduccions subterrànies transversals.

Permet treballar en cascos antics de ciutats històriques, amb escassetat d'espai i al costat de fonamentacions precàries.

Funciona per accionament hidràulic eliminant totalment les sacsejades, cops i vibracions.

Els grups hidràulics situats sobre la gran armadura de la màquina estan sobre amortidors, és important la missió del cèrcol interior que ha de situar-se sempre a l'altura exigida per la profunditat de la rasa.

Algunes de les seves característiques tècniques són: amplària de rasa d'1,70 m a 4,70 m, altura de tub o calaix de formigó de fins a 4,0 m i profunditat de rasa: fins a 6,0 m.