Marcas, identidad, comunicación, formación: Gestión integral de la comunicación y el conocimiento
Aquest article ha estat escrit originalment en castellà. L'hem traduït automàticament per a la vostra comoditat. Tot i que hem fet esforços raonables per a aconseguir una traducció precisa, cap traducció automática és perfecta ni tampoc pretén substituir-ne una d'humana. El text original de l'article en castellà podeu veure'l a La pyme española apuesta por las tecnologías de movilidad a pesar de la crisis

La pime espanyola aposta per les tecnologies de mobilitat malgrat la crisi

13/04/2012

13 d'abril de 2012

El 48% de les pime espanyoles utilitzava tecnologies de mobilitat en 2011 per optimitzar els seus processos empresarials i millorar la seva competitivitat, registrant un creixement interanual del 12,4%, fins i tot en moments de crisis, amb increments més o menys notables depenent de cada sector. Així es desprèn de l'Especial Tecnologies de Mobilitat elaborat per Fundetec i la Direcció general d'Indústria i de la pime (DGIPYME), que s'ha presentat avui a Madrid i està disponible en www.fundetec.es.
Es tracta d'una publicació annexa a l'Informe ePyme 2011 que analitza la disponibilitat i ús de les diferents tecnologies i serveis basats en mobilitat per part de les pimes dels sectors logístic, hoteler, turisme rural, comerç minorista, artesania, agroalimentari, instal·ladors de telecomunicacions i enginyeria de consulta. En aquesta edició s'ha decidit atorgar un tractament especial a aquestes tecnologies donat el seu creixent protagonisme com a eina clau en els processos de negoci de les empreses.
Segons l'informe, el grau d'adopció de tecnologies de mobilitat per part de les pime està directament relacionat amb el nivell d'ús de les Tecnologies de la Informació en general i amb la naturalesa pròpia del negoci. Així, els sectors més tecnificats presenten un major ús d'aplicacions mòbils, sent el més avançat el sector logístic, amb un 95% d'empleats que disposen d'eines de mobilitat, seguit del sector agroalimentari (77%), els instal·ladors de telecomunicacions (75%) i l'enginyeria de consulta (74%). L'excepció és el sector hoteler, que malgrat ser el segon més tecnològic segons l'Informe ePyme 2011 no destaca en aquesta àrea per l'escassa mobilitat dels seus empleats.
L'estudi identifica la disponibilitat i ús de diferents dispositius mòbils: telèfon mòbil bàsic, mòbil amb connexió a Internet, telèfon intel·ligent o smartphone, notebook (petit ordinador portàtil) i tablet PC (portàtil que permet prendre notes sobre la pantalla). Novament, els mòbils amb majors funcionalitats es concentren en el sector logístic, on el smartphone ha aconseguit una penetració del 94%, registrant un creixement del 49% en un any, el major de tots els sectors. No obstant això, aquest dispositiu és el que més ha crescut en 2011 en tots els sectors.
La presència del notebook és més minoritària, encara que també ha crescut molt notablement en el sector logístic, situant-se en el 75% de penetració, un 55% més que en 2010. La resta de sectors se situen per sota del 37%, percentatge que correspon als instal·ladors de telecomunicacions. Més inferior és la penetració del tablet PC, el màxim percentatge del qual correspon de nou al sector logístic (un 38%, 23 punts més que en 2010), mentre que en la resta no supera el 23%, que correspon al sector agroalimentari.
No tots els empleats que disposen d'eines de mobilitat les tenen integrades amb els sistemes de l'empresa per poder accedir als seus fitxers, bases de dades i altres eines corporatives, de la mateixa manera que si estiguessin en el centre de treball, malgrat que això repercuteix en una major productivitat i estalvi de temps i desplaçaments. Una vegada més, és el sector logístic el que presenta major integració de sistemes corporatius (el 79%), seguit a certa distància de l'enginyeria de consulta (51%) els instal·ladors de telecomunicacions (49%) i el sector agroalimentari (48%).

ÚLTIMAS NOTICIAS

OPINIÓN

OTRAS SECCIONES

Serveis