Fira de Lleida - Datos de contacto

Ubicación y datos de contacto
Fira de Lleida
Av. Tortosa, 2 - Mercolleida
25080 Lleida España

Cómo llegar

☎:  +34‑973705004  
🖷:  +34‑973202112
w:  www.firadelleida.com
Entidad ferial

NOTA: Aunque hemos hecho esfuerzos razonables para comprobar la corrección de la ubicación de la empresa/entidad, no podemos garantizarla al 100%

Presentación
Fira de Lleida

Fira de Lleida és una fundació privada que va iniciar la seva activitat l'any 1946, amb l'organització de fires i congressos i amb la gestió del recinte firal.

També col·labora en accions de promoció econòmica.

Cada any es realitzen, al recinte de Fira de Lleida, unes 22 activitats firals periòdiques i al voltant de 70 congressos, conferències, reunions i altres activitats puntuals de caràcter professional, lúdic i cultural, amb una ocupació del recinte que supera els 215 dies a l'any.

El primer certamen que se celebra amb periodicitat anual és la Fira Agrària de Sant Miquel, que és la que compta amb una tradició més llarga de totes les que s'organitzen a Lleida i és l'exposició del sector agrari més important de les que tenen lloc a Espanya durant el segon semestre de l'any.

La tradició firal es remunta a l'any 1232, en què el rei Jaume I va concedir la realització d'una fira anual de 10 dies de durada, a partir del dia de Sant Miquel del mes de setembre.


Fira de Lleida es una fundación privada que inició su actividad en el año 1946, con la organización de ferias y congresos y la gestión del recinto ferial.

También colabora en acciones de promoción económica.

Cada año se realizan en el recinto de Fira de Lleida, unas 22 actividades feriales periódicas, y alrededor de 70 congresos, reuniones y otras actividades puntuales de carácter profesional, lúdico y cultura, con una ocupación del recinto que supera los 215 días al año.

El primer certamen que se celebra con periodicidad anual és la Feria Agraria de Sant Miquel, que es la que cuenta con una tradición más larga entre las que se organizan en Lleida y es la exposición del sector agrario más importante de las que tienen lugar en España durante el segundo semestre del año.

La tradición ferial se remonta al año 1232, en que el rey Jaume I concedió la realización de una feria anual, de 10 días de duración, a partir del día de San Miguel, en el mes de septiembre.