Marcas, identidad, comunicación, formación: Gestión integral de la comunicación y el conocimiento
Aquest article ha estat escrit originalment en castellà. L'hem traduït automàticament per a la vostra comoditat. Tot i que hem fet esforços raonables per a aconseguir una traducció precisa, cap traducció automática és perfecta ni tampoc pretén substituir-ne una d'humana. El text original de l'article en castellà podeu veure'l a Adif realiza obras de mejora en el centro logístico de Barcelona-Morrot

Adif realitza obres de millora en el centre logístic de Barcelona-Morrot

24/04/2012

24 d'abril de 2012

Adif ha iniciat les obres de millora del centre logístic de Barcelona-Morrot, situat al costat del port de Barcelona. Aquests treballs compten amb un pressupost de 498.924 euros (IVA inclòs).

El contracte inclou la rehabilitació d'1.350 metres quadrats de paviment rígid de lloses de formigó corresponent a la zona d'accés entre les dues platges de vies situades a la zona oest del centre. D'aquesta manera, es millorarà la seguretat i el rendiment de les operacions de càrrega i descàrrega de contenidors.

Així mateix, està prevista la reposició del ferm flexible de la platja principal de càrrega i descàrrega de contenidors en tota la seva extensió, que té una superfície aproximada d'11.000 metres quadrats.

A més, es renovarà la xarxa de drenatge de la platja de contenidors situada a la zona més occidental del centre logístic, mitjançant la instal·lació de nous imbornales (boques per on es buida l'aigua de pluja) i pous de recollida així com un nou col·lector que permeti evacuar l'aigua d'aquesta platja. El centre logístic de Barcelona-Morrot disposa de quatre feixos de vies destinats al tràfic de mercaderies. La seva activitat principal són les operacions de tractament intermodal, emprant per a això grans grues pòrtic i grues mòbils portacontenedores.

Els treballs han estat adjudicats a l'empresa Copcisa i compten amb un termini d'execució de quatre mesos i mitjà.