Marcas, identidad, comunicación, formación: Gestión integral de la comunicación y el conocimiento
Aquest article ha estat escrit originalment en castellà. L'hem traduït automàticament per a la vostra comoditat. Tot i que hem fet esforços raonables per a aconseguir una traducció precisa, cap traducció automática és perfecta ni tampoc pretén substituir-ne una d'humana. El text original de l'article en castellà podeu veure'l a El proyecto de PGE 2012 para I+D+i debería priorizar el gasto en partidas que mejoren la productividad empresarial

El projecte de PGE 2012 para R+D+i hauria de prioritzar la despesa en partides que millorin la productivitat empresarial

25/05/2012

25 de maig de 2012

La Federació Espanyola de Centres Tecnològics considera que els Pressupostos Generals de l'Estat han de prioritzar l'eficàcia de la despesa en R+D+I potenciant iniciatives que hagin demostrat resultats eficaços i la seva capacitat per produir canvis tecnològics i innovacions per millorar els actuals nivells de productivitat empresarial.

La R+D+I s'ha vist greument perjudicada en els PGE, ja que les reduccions de les partides destinades a R+D+I presenten una reducció del 25,57% respecte al pressupost final aprovat per a l'any 2011, enfront del 16,9% de la reducció mitjana dels Pressupostos Generals de l'Estat.

Les transferències nominatives, assignades de manera nominal, no competitiu i escassament justificades, comuns en anteriors pressupostos, es redueixen en un 96%.

Les retallades proposades en R+D+I afecten de manera molt diferent a cadascun dels capítols de despesa. Les despeses en Capítols 1 a 6 corresponents a l'estructura pública de recerca, coordinació i gestió (Ministeris i organismes públics de recerca adscrits) es redueixen tan sols en un 4,97%. Els actius financers (préstecs) es redueixen en un 27,8% (1.220,7 M) però encara així el pressupost aprovat per a aquest tipus de despesa és superior a l'executat en 2011. Per contra les subvencions destinades a finançar convocatòries públiques competitives d'ajuda a projectes de R+D, emmarcades en el capítol 7, descendeixen fins a un 37,4%.

El projecte de Llei afectarà per tant en molta major mesura als agents no adscrits a l'Administració General de l'Estat (Empreses i Centres Tecnològics) atès que aquests no disposen de fons públics nominatius que els permetin mantenir les seves estructures de R+D+I sinó que depenen del grau d'èxit que obtenen els seus projectes en convocatòries públiques competitives, que en 2012 concentraran la major part de les retallades pressupostàries.

Es constata i s'observa amb preocupació que el programa més castigat en el Projecte de Llei presentat pel Govern és el dedicat a finançar la R+D empresarial a través del CDTI, que veu reduïda el seu finançament per a projectes de R+D empresarial en un 62%. No obstant aquesta reducció, segons el Govern, quedarà pal·liada per l'aplicació d'un romanent de tresoreria disponible en el CDTI la quantitat del qual, al no quedar reflectida en el Projecte de Llei, impedeix valorar la reducció pressupostària final que haurà d'abordar aquest organisme.

Valoracions de Fedit

TOP PRODUCTS

Enllaços destacats

Asociación Española de Recuperadores de Papel y CartónTecma - IFEMA - Feria de Madrid

ÚLTIMAS NOTICIAS

OPINIÓN

OTRAS SECCIONES

Serveis