Marcas, identidad, comunicación, formación: Gestión integral de la comunicación y el conocimiento

Productes de Santiago Aldea Rodríguez (Inteco) - Distributed products/services offered by Santiago Aldea Rodríguez (Inteco) - Indústria alimentària

NOTA: Aquesta llista també inclou productes dels sectors: “Climatització i instal·lacions”, “Plàstics, cautxús”, “Producció de vi” i “Subcontractació”.
  • Centrals de producció d'aigua freda
  • Enfriadores d'aigua
  • Equips de fred
  • Instal·lacions de refrigeració
  • Refrigeradors d'aigua
  • Refrigeradors monobloc